PZPO

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego reprezentuje polskie firmy oświetleniowe i wspiera aktywnie ich działalność na rynku krajowym i za granicą.
Aktywnie działa od 2004 roku.
Zrzesza producentów i dystrybutorów sprzętu oświetleniowego oraz firmy działające na rzecz polskiego rynku oświetleniowego. Promuje najlepsze produkty oraz firmy oświetleniowe. Związek bierze udział w pracach legislacyjnych i tworzeniu przepisów prawnych w Polsce i w Unii Europejskiej.
PZPO jest członkiem organizacji Lighting Europe z siedzibą w Brukseli.
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego to platforma wymiany informacji o oświetleniu, aktywny propagator wiedzy na tematy związane z szeroko pojętą branżą oświetleniową.
Podejmujemy liczne działania i interwencje w obronie producentów, dystrybutorów, wspieramy działania wewnątrz środowiskowe.
Polski Związek przemysłu Oświetleniowego jest organizatorem Konkursu Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto Roku oraz konkursu Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa Roku.
Cele Związku i rodzaje działalności:
Wspieranie rozwoju firm członkowskich
Integracja środowiska
Wypracowywanie wspólnego stanowiska w środowisku branżowym
Opiniowanie aktów prawnych
Monitorowanie działań legislacyjnych i administracyjnych związanych z rynkiem oświetleniowym i prowadzeniem działalności gospodarczej
Doprowadzanie do wiążących interpretacji przepisów prawnych
Interweniowanie w instytucjach państwowych, samorządowych i gospodarczych

<strong>Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego</strong>
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 30
Tel./Fax: +48(22) 843 20 19
E-mail: biuro@pzpo.pl

<hr />