O nas

„Ministerstwo Gospodarki w roku 2015 wprowadziło do wykazu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji rozwiązania z obszaru techniki świetlnej w KIS 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo, oraz w KIS 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących.

W ślad za tym w kolejnym roku tj. 2016 został zawiązany na terenie Polski pierwszy Klaster oświetleniowy zrzeszający przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży oświetleniowej pod nazwą „KLASTER INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA”, którego celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju Członków Klastra działających w obrębie branży oświetleniowej w tym w szczególności dotyczących:
– transferu technologii pomiędzy członkami klastra,
– transferu technologii z jednostek naukowych do członków klastra,
– tematycznych szkoleń z zakresu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
– reprezentowanie członków Klastra na wybranych imprezach targowych i wystawienniczych zarówno w kraju jak i poza granicami,
– integracji członków Klastra z biurami projektowymi, inwestorami, wykonawcami, jednostkami oraz przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w zakresie otoczenia biznesu,

W późniejszym okresie tj. 27 kwietnia 2017 roku, Koordynatorem Klastra Inteligentnego Oświetlenia została powołana przez 16-cie działających aktywnie w branży oświetleniowej przedsiębiorstw: (AQFORM, ATM LIGHTING, BRITOP LIGHTING, CORA LIGHTING, ELGIS GARBATKA, FAROFORM, KANLUX, KINNA PRODUCTION, RABBIT, ROSA, SPOT LIGHT, SKOFF, TM TECHNOLOGIE, WOJNAROWSCY oraz Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego PZPO i Agencja SOMA ), Spółka pod nazwą KLASTER INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA.

W ostatnim okresie, w strukturze Klastra pojawiły kolejne dynamicznie rozwijające się polskie firmy: Ledolux Poland, Hybryd, Luxon LED, Central Point, PRE Edward Biel, TIM S.A., F&F Filipowski, NC.ART, EL-WLOD, MICOLED, ZUT, MAXlight, ZAMEL, Enterprise Advisors, Artur Hampel DESIGN, Optimal Balance, Arrow Electronics, ACTE, HSK Ledy, ELIT SA, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, CEZOS, Greenlux, Niezależne Laboratorium Fotometryczne, RGB Pro, Ecoenergy Poland, WDR Elektro, BEMKO, Electreecity, Melior Group, Pollight i LED Labs.

Patronat honorowy nad projektem objęły: SEP-BBJ – Biuro Badawcze ds. Jakości,  SEP o/Kraków – Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Kraków,  MOIIB – Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Klaster Budowlany, ZETOM, BTM Innovations oraz Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Współpracujemy z Polskim Klastrem Budowlanym i Forum Klastrów Małopolski.

Misją Klastra jest promowanie potencjału Klastra wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. Wspieranie integracji członków Klastra w zakresie kreowania i realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technologii w sektorze.

Celem jest uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego zdolnego do budowania środowiska sprzyjającego rozwojowi wzajemnych relacji i powiązań które przyczynią się do rozwoju jego członków w bardzo dynamicznie zmieniającej się branży oświetleniowej. Ponadto celem jest uzyskanie statusu organizacji zdolnej aplikować w nowej perspektywie budżetowej o środki na realizację różnorodnych projektów na rzecz Członków Klastra.

Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Klastrem Inteligentnego Oświetlenia:

Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży;
Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług;
Możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi;
Efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych oraz kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra;
Prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników. 

Klaster ma charakter otwarty, a członkiem Klastra może być każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu, który złoży deklarację członkostwa w Klastrze, zaakceptuje Regulamin członkostwa Klastra oraz Kodeks Etyczny Klastra i uzyska aprobatę Zarządu Klastra.