Klaster Inteligentnego Oświetlenia członkiem ELCA – Europejskiego stowarzyszenia klastrów oświetleniowych

Klaster Inteligentnego Oświetlenia członkiem ELCA – Europejskiego stowarzyszenia klastrów oświetleniowych

Klaster Inteligentnego Oświetlenia został członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Klastrów Oświetleniowych ELCA. Współpraca ta pozwoli nawiązać naszym członkom nowe kontakty oraz znacznie ułatwi udział w projektach na poziomie Komisji Europejskim.

KL-IO oraz ELCA już złożyli jeden projekt (INNOSUP-01-2018-2020), który zakłada bezpośrednie wsparcie członków klastra we wdrażaniu technologii cyfrowych. Wyniki naboru planowane są na październik.