ELGIS-GARBATKA

ELGIS-GARBATKA

Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych ELGIS-GARBATKA Sp. z o. o.ma zaszczyt zaprezentować Państwu swoją ofertę:
OŚWIETLENIE
słupy i latarnie
stylizowane oraz uliczne maszty
oswietleniowe i informacyjne systemowe szafy
sterowania oświetleniem ulicznym słupy trakcyjno ? oświetleniowe.
ENERGETYKA
aparaty łączeniowe i zabezpieczenia linii SN
słupowe stacje transformatorowe
konstrukcje i osprzęt linii energetycznych napowietrznych SN i NN
osprzęt kablowy
izolatory porcelanowe i kompozytowe
DROGOWNICTWO
słupy i maszty sygnalizacji świetlnej
konstrukcje wsporcze do systemu monitoringu i ekranów akustycznych
wygrodzenia i odgrodzenia drogowe
ekrany akustyczne
MAŁA ARCHITEKTURA
Ławki, kosze, tablice informacyjne, słupki, kraty ochronne

ZPUOiE ELGIS-GARBATKA Sp. z o.o.
tel. 048/ 621-02-80, 621 03 80
tel./fax 048/ 621 03 81
ul. Ponikwa 11
26-930 Garbatka Letnisko
e-mail: elgis@elgis.com.pl
www.elgis.com.pl