Dołącz do nas

Klaster ma charakter otwarty, a Członkiem Klastra może być każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu, który złoży deklarację członkostwa w Klastrze, zaakceptuje Regulamin członkostwa Klastra i Kodeks Etyczny Klastra oraz uzyska akceptację Zarządu Klastra.

Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Klastrem Inteligentnego Oświetlenia:

Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży;
Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług;
Możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi;
Efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych oraz kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra;
Prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników

Naszym celem jest utworzenie Klastra zdolnego aplikować w nowej perspektywie unijnego budżetu na lata 2014-2020 o środki na realizację różnorodnych projektów, Klastra, który w ciągu roku może należeć do kluczowych klastrów w regionie, a w ciągu trzech lat osiągnąć status Krajowego Klastra Kluczowego.